Нүүр / Үйл явдал / Корпорэйт трейнинг ХХК өөрийн судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагааг тэлж ”Компанийн засаглалын шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэн”-г үүсгэн байгууллаа.
Корпорэйт трейнинг ХХК өөрийн судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагааг тэлж ”Компанийн засаглалын шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэн”-г үүсгэн байгууллаа.

2019 оны 4 сарын 15

Корпорэйт трейнинг ХХК өөрийн судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагааг тэлж "Компанийн засаглалын шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэн"-г үүсгэн байгууллаа. 

Уг судалгааны байгууллага нь байгууллагын удирдлага хөгжлийг компанийн засаглалд хэрхэн хөгжүүлэх, Компанийн засаглалыг Монголын байгууллагуудад нутагшуулах чиглэлээр судалгаа, хөгжлийн олон талт үйл ажиллагааг явуулж ажиллах юм.

 

"Компанийн засаглалын шинжилгээ хөгжлийн хүрээлэн"-гийн удирдлагын багт олон арван өгөөжтэй ажлуудыг гүйцэтгэж гишүүд дэмжигчиддээ хэрэгцээтэй мэдлэг мэдээлэлийг бий болгон ажиллахыг хүсье....

 

 

КОРПОРЭЙТ ТРЕЙНИНГ ХХК

Хаяг: Монгол улс,Баянгол дүүрэг, JS tower
Утас: 7000 1123