Нүүр / Үйл явдал / ”MANAGER’S MINDSET” ДУНД БОЛОН ТОП ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
”MANAGER’S MINDSET” ДУНД БОЛОН ТОП ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

2019 оны 5 сарын 9

”MANAGER’S MINDSET” ДУНД БОЛОН ТОП ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

Дэлхийд алдартай сургалт судалгааны байгууллагуудын судалгааны тайлан, сургалтын хөтөлбөр арга зүйд үндэслэн боловсруулагдсан. Сургалтын цөм агуулга Хувь хүний суурь ур чадварыг нэмэгдүүлэх, менежерийн багаар ажиллах чадавхийг өсгөх, байгууллагын удирдлагын түвшинд ажиллах менежментийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх гэсэн үндсэн 3 хэсгийн  42 хичээлээс бүрэлдсэн мэдлэг ахиулах ур чадвар нэмэгдүүлэх, үр дүнг өсгөх цогц хөтөлбөр.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА.


 


 

СУРГАЛТААР ОЛГОХ МЭДЛЭГ

Сургалтаар орчин цагийн нийгэмд хувь хүмүүнээс шаардагдаж буй суурь чадамжуудыг цэгцтэй олгож багийн сайн тоглогч менежер болгон бэлтгэж танай байгууллагын ур чадвар бүхий ажилтанд бүтээнэ.

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР ГАРАХ ҮР ДҮН


Сургалтанд хамрагдсан суралцагчийн хандлага, хувийн үр бүтээл, суралцах чадвар, бусдыг ойлгох тэдэнтэй хамтран ажиллах чадвар эрс нэмэгдэж, багаар ажиллах, үр дүн бий болгох, бизнесийн болон ажлын гүйцэтгэлээ нэмэгдүүлэх чадамж өсч, орчин цагийн менежементийн арга зүйг ажил амьдралдаа хөрвүүлэн авч хэрэглэх мэдлэгүүдийг бий болгоно.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ТАТАЖ АВАХ ХОЛБООС

СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ


Сургалт хагас жилийн турш үргэжлэх бөгөөд нэг хичээл нэг удаад 3 цагаар үргэлжилнэ. Сургалт ажлын бус цагаар өглөө, орой гэсэн хуваариар оролцогчдын саналд үндэслэн гарна.

СУРГАЛТ ЯВАГДАХ АРГА ЗҮЙ


Сургалтыг KSA буюу (Knowledge Skill Attitude) мэдлэг өөрчлөх замаар ур чадварыг өсгөн хандлага төлөвшүүлэх арга зүйд тулгуурлан Классик трейнингийн хэлбэрээр явагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1,650,000 Төгрөг


СУРГАЛТЫН ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА: 6 сар


СУРГАЛТЫН ТӨГСГӨЛД: 6 байгууллагын хамтарсан сертификат

 

 

Сургалтын талаарх нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 94061123, 94071123 утсаар авч болно.

Сургалтанд онлайнаар бүртгүүлэх бол доорхи зураг дээр дарна уу

Хаяг: Монгол улс,Баянгол дүүрэг, JS tower
Утас: 7000 1123