Нүүр / Үйл явдал / ”КEY SKILLS” ДУНД БОЛОН ТОП ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
”КEY SKILLS” ДУНД БОЛОН ТОП ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

2019 оны 4 сарын 15

БАЙГУУЛЛАГЫН ДУНД БОЛОН ТОП ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН

EY SKILL’S"  ХАГАС ЖИЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

  "KEY SKILLSдунд, топ түвшний менежерүүдэд зориулсан хагас жилийн хөтөлбөр нь дэлхийд алдартай сургалт судалгааны байгууллагуудын судалгааны тайлан, сургалтын хөтөлбөр арга зүйд үндэслэн боловсруулагдсан. Сургалтын цөм агуулга Хувь хүний ур чадварыг нэмэгдүүлэх, менежерийн багаар ажиллах чадвахийг өсгөх, байгууллагын удирдлагын түвшинд ажиллах менежментийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх гэсэн үндсэн 3 хэсгийн  42 хичээлээс бүрэлдсэн мэдлэг ахиулах ур чадвар нэмэгдүүлэх, үр дүнг өсгөх цогц хөтөлбөр.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА.


Ангилал

Агуулга

1

Суурь хичээлүүд

 Хувь хүний ур чадвар хандлагыг өөрчлөлх 16 хичээл

2

Менежерийн суурь хичээлүүд

Багаар ажиллах менежерийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх 12 хичээл

3

Менежментийн суурь

Байгууллагын удирдлагын түвшинд ажиллах менежерийн мэдлэгийг өсгөх менежментийн 14 хичээл

СУРГАЛТААР ОЛГОХ МЭДЛЭГ


Сургалтаар орчин цагийн нийгэмд хувь хүмүүнээс шаардагдаж буй суурь чадамжуудыг цэгцтэй олгож багийн сайн тоглогч менежер болгон бэлтгэж танай байгууллагын ур чадвар бүхий ажилтанд бүтээнэ.

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР ГАРАХ ҮР ДҮН


Сургалтанд хамрагдсан суралцагчийн хандлага, хувийн үр бүтээл, суралцах чадвар, бусдыг ойлгох тэдэнтэй хамтран ажиллах чадвар эрс нэмэгдэж, багаар ажиллах, үр дүн бий болгох, бизнесийн болон ажлын гүйцэтгэлээ нэмэгдүүлэх чадамж өсч, орчин цагийн менежементийн арга зүйг ажил амьдралдаа хөрвүүлэн авч хэрэглэх мэдлэгүүдийг бий болгоно.

СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ


Сургалт хагас жилийн турш үргэжлэх бөгөөд нэг хичээл нэг удаад 3 цагаар үргэлжилнэ. Сургалт ажлын бус цагаар өглөө, орой гэсэн хуваариар оролцогчдын саналд үндэслэн гарна.

СУРГАЛТ ЯВАГДАХ АРГА ЗҮЙ


Сургалтыг KSA буюу (Knowledge Skill Attitude) мэдлэг өөрчлөх замаар ур чадварыг өсгөн хандлага төлөвшүүлэх арга зүйд тулгуурлан Классик трейнингийн хэлбэрээр явагдана.

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР: 1,650,000 Төгрөг


СУРГАЛТЫН ҮРГЭЛЖЛЭХ ХУГАЦАА: 6 сар


СУРГАЛТЫН ТӨГСГӨЛД: 6 байгууллагын хамтарсан сертификат

KEY SKILL’S МЕНЕЖЕРҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР


 

СУУРЬ ЧАДВАР

МЕНЕЖЕРИЙН СУУРЬ

МЕНЕЖМЕНТИЙН СУУРЬ

1

Хандлага

Өөрчлөлтийн менежмент

Байгууллагын засаглал

2

Хувийн үр бүтээл

Манлайлал

Санхүүгийн менежмент

3

Цагийн менежмент

Генерациуд, генерациудтай ажиллах нь

Төслийн менежмент

4

Харилцаа

Багийн менежмент багийн уур амьсгал

Стратеги төлөвлөлт

5

Илтгэх толилуулах ур чадвар

Коучинг, Менторинг

Стратегийн хэрэгжүүлэлт

6

Хувь хүний менежмент

Мотиваци

Үйл ажиллагааны менежмент

7

Багаар хамтран ажиллах арга зүй

Гүйцэтгэл нэмэгдүүлэх арга зүй

Хүний нөөцийн менежмент

8

Зөрчил, Зөрчлийн менежмент

Төлөвлөлт, төлөвлөтийн дизайн

Технологийн менежмент

9

Хэлэлцээр хийх ур чадвар

Тайлан мэдээлэл цуглуулах мэдээлэлтэй ажиллах нь

Маркетингийн Менежмент

10

Суралцахуй

Багийн гишүүдийг сургах дасгалжуулах нь

Борлуулалтын Менежмент Биечилэсэн борлуулалтын ур чадвар

11

Бүтээлч сэтгэлгээ

Ажлын байрны ёс зүй

Бүтээмжийн менежмент

12

Унших, бичих ур чадвар

Хөдөлмөрийн эрх зүй ажилчидтай харилцах албан ёсны харилцаа

Мэдлэгийн менежмент

13

Албан хэрэг хөтлөлт

 

Компанийн эрх зүй

14

Асуудал шийдвэрлэх ур чадвар

 

Хувь хүний брэндинг

15

Хувь хүний сэтгэл зүй

 

 

16

Карьер Менежмент

 

 

Сургалтын талаарх нэмэлт мэдээллийг 7000-1123, 94061123, 94071123 утсаар авч болно.

Сургалтанд онлайнаар бүртгүүлэх бол доорхи зураг дээр дарна уу

Хаяг: Монгол улс,Баянгол дүүрэг, JS tower
Утас: 7000 1123