Сургалт
2019 оны 4 сарын 15
Бүтэн нэг өдрийн туршид онол практик хосолсон энэхүү сургалтад хамрагдан хэрэглэгчийн зан үйл, мерчендайзинг, бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах үйл явц, хэрэглэгчийн халамж үйлчилгээ зэрэг тэргүүн туршлагуудаас суралцан мэдлэгээ ахиулж, үр дүнгээ өсгөх боломжийг олгож байна.
2018 оны 5 сарын 31
Зах зээлийн өрсөлдөөн өдрөөс өдөрт нэмэгдэж буй өнөө үед борлуулалт үйлчилгээний ажилтны гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд ур чадварыг нь сайжруулах хэрэгтэй. Борлуулалтын ажилтны борлуулах ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн борлуулалтын сургалтад хамрагдахыг урьж байна.
2017 оны 3 сарын 6
Corporate presentation сургалт
2016 оны 11 сарын 14
Ф.Котлерийн хэлсэнээр Маркетинг ба борлуулалт нь хэрэглэгчдийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэн ажиллах үүрэгтэй.
2016 оны 11 сарын 11
Бизнесийн алба нэгжүүдийн холбоо үр дүнтэй гүйцэтгэл, гүйцэтгэлийн үнэлгээний хэлбэрүүдийг эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүйтэй уялдуулах арга замыг эндээс
Хаяг: Монгол улс,Баянгол дүүрэг, JS tower
Утас: 7000 1123